Суфизъм

Маулана Джалал ал-Дин Руми е роден през 1207 година в Балх, Хоросан, североизточен Иран.Баща му Баха ал-Дин Уалад бил автор на мистична теология и религиозен учител, който напуснал Балк около 1218 год. поради заплаха от нашествие на монголите.Семейството се установява в град Икономум, в провинция Рум и името му идва оттук.Известен е като най-големия и най-необикновения суфи мистик и поет в персийския език.През 1228 год. Баха ал-Дин се преместил в столицата на Коня и започнал да преподава в една от многото религиозни школи.След смърта му през 1231 год. Младия Руми заел неговото място.През 1244 год. Руми среща странсващия дервиш Шамс ал-Дин от Табриз. Той разкрил пред Руми тайните на мистичният живот. През 1246 год Шамс изчезва.

 

Бъди рохка земя, за да могат да поникнат в теб цветя в много цветове.

Бил си назъбена скала в продължение на години.

Просто опитай веднъж да бъдеш земя!

Бъди роб, а не цар!

Бъди топка, а не тояга за топка,

а този път смиреността е напредък!

***

Езикът е завеса, скриваща душата.

Когато задуха вятърът,

ние виждаме какво има

вътре в къщата.

***

Нима не ти казах,

другите ще погубят огъня ти.

Остани с мен,

аз ще те опожаря

и ще огрея душата ти.

***

Притесняват те и те оскърбяват?

Не превивай пред тях рамене.

Само плодни дървета се брулят.

Безплодните – не.

***

Какво съм аз

 

Аз не съм християнин

Нито евреин

Нито парси

Нито мюсюлманин.

Не съм нито от Изтока

Нито от Запада

 

Нито от сушата

Нито от морето

Нито от пръстта

Нито от водата

Нито от въздуха

Нито от огъня

Нито от небесата

Нито от земята

Нито от съществуването

Нито от същностното

 

Аз не съм от Индия

Нито от Китай

Нито от Арабия.

Аз не съм нито от този свят

Нито от следващия

Нито от рая

Нито от ада

Аз не съм от Адам

Нито от Ева

Нито от Eдем

Нито от градини

Моето място е Безместното

Моята следа е Безследното

Не съм нито в душа, нито в тяло,

защото принадлежа на душата на моя Възлюблен.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *