Старият завет набързо

И казал Бог:
– Нека бъде светлина…
И станало светлина!
… И казал Бог:
– Нека бъде топлина…
И станало топлина!
И казал Бог:
– Нека се сътвори Светът…
И Светът се сътворил!
– За седем дни…
И се сътворил за седем дни!
Помислил малко Бог и казал:
– За шест…
И станало за шест!
И казал Бог:
– Нека се сътворят дървета…
И се сътворили дървета!
И казал Бог:
– Нека се сътворят животни…
И се сътворили животни!
И казал Бог:
– Нека по мой образ и подобие да се сътвори човек…
И по негов образ и подобие се сътворил човекът!
И щом го видял, Бог казал:
– Ашколсун…
И станало Ашколсун!
Бог се притеснил, че е сътворил Ашколсун, и веднага казал:
– Опа…
И станало Опа!
Като видял какво става, Бог казал:
– Без последното…
И станало без последното!
– Грешка! – казал Бог.
И станало грешка!
– Ужас! – казал Бог.
И станало ужас!
– Ще полудея! – казал Бог.
И полудял!
– Бъра-бъра-бъра – казал Бог.
И станало бъра-бъра-бъра!
– Бъра-бъра, два чадъра! – казал Бог.
И станало бъра-бъра, два чадъра!
– Ебаси майката! – казал Бог.
И Дева Мария забременяла от само себе си!

Следва Нов Завет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *