Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война

— Разрешете да доложа — обади се Швейк, — аз наистина понякога наблюдавам у себе си малоумие, особено надвечер… 🙄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *