Понякога

Сенките на чувствата си хвърляме върху другите,а те мятат своите върху нас.

Понякога ни грози опасност от задушаване,но без сенките не би имало светлина в живота ни.

Староарменски надгробен надпис

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *