Оскар и Розовата дама

В основата на книгата са писмата,написани от едно десетгодишно дете до Господ.Открива ги Маминка Роза,”розовата дама”,която го посещава в детската болница.Те описват дванайсет дни от живота на Оскар,дванайсет искрящи и поетични дни,дванайсет дни,равни на сто и двайсет години,изпълнени със забавни и вълнуващи герои.

Тези дванайсет дни,може би ще бъдат последните.Но благодарение на Маминка Роза,свързана с Оскар с една голяма обич,тези дванайсет дни ще станат легенда…..

“Мили дядо Боже,

Днес съм на сто години.Като Маминка Роза…

Опитах се да обясня на родителите си,че животът е странен подарък.В началото надценяваме този подарък и мислим,че сме получили вечен живот.След това го подценяваме и го намираме за гаден,прекалено къс,почти сме готови да го захвърлим.И накрая си даваме сметка,че не е било подарък,а даден само назаем.И тогава се опитваме да го заслужим….”

***

“Трябва да се прави разлика между две болки,малки мой Оскар,физическата болка и духовната болка.Физическата болка можем да изтърпим.А духовната болка я избираме….”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *