Не’ква философия

Възможно е онзи, който ти дава змия, когато ти го молиш за риба, да няма какво повече да ти даде. …

Значи според него това е великодушие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *