Малките неща

В часа по философия професорът застава на катедрата, изпълнена с различни предмети и чака студентите да утихнат. След това взема голям празен буркан от майонеза и го пълни с топки за голф. Пита студентите дали съдът е пълен. Те отговарят утвърдително.
После професорът взема една кутия с камъчета и я изсипва в съда, разклаща го леко и камъчетата се наместват между топките за голф. И отново пита студентите дали съдът е пълен. Те пак отговарят утвърдително. Сетне професорът взема кутия с пясък и я изсипва в съда. Естествено пясъкът запълва всичко. Той пита още веднъж дали съдът е пълен. Студентите отговарят с единодушно “да”. Тогава професорът взема две шишета гроздова от бюрото и изсипва съдържанието им в съда, което изпълни празното пространство сред песъчинките. Студентите се разсмиват.
— Сега – казва професорът, когато смехът утихна – искам да ви кажа, че този съд представлява вашият живот. Топките за голф са важните неща във вашия живот – семейството ви, здравето ви, децата ви, приятелите ви, страстите и предпочитанията ви – все неща, които ако загубите всичко друго и ви останат само те, животът ви ще бъде достатъчно пълен. Камъчетата са другите неща – работата ви, къщата ви, колата ви. Пясъкът е всичко останало – малките неща.
После продължи:
— Ако най-напред сложите пясъка в съда, няма да има място за камъчетата и топките за голф. Същото се случва и с живота. Ако губите времето и енергията си за дреболии, никога няма да имате място за нещата, които са важни за вас. Обръщайте внимание на нещата, които застрашават щастието ви. Играйте с децата си. Излезте с партньора си навън, на вечеря. Винаги ще се намери време да изчистите къщата и подредите. Погрижете се най-напред за топките за голф, за нещата, които наистина си заслужават. Подредете приоритетите си. Останалото е само пясък.
Една от студентките вдига ръка и пита:
— А какъв беше смисълът на ракията?
Професорът се усмихва и разяснява:
— Радвам се, че ме попитахте. Исках просто да ви покажа, че няма значение колко пълен е животът ви, винаги ще се намери място и за две гроздови…Grimace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *