Как лети времето…

– Сутрин се будиш, гледаш 7:30. Спиш още 5 минути, гледаш 8:30 станало.
– През работно време, погледнеш часовника – 13:10. След половин час па погледнеш – 13:12.
– Вечер, тръгнеш да е*еш, погледнеш часовника – 23:30! Е*еш един час, погледнеш часовника – 23:40!
– Сядаш да поджиткаш малко на компютъра в 23:00 – играеш половин час, гледаш – 3:00.

One thought on “Как лети времето…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *