Ако…

Спал съм с много жени. Ако не ми се спеше непрекъснато, сигурно щях да правя и секс с някои от тях… 😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *